Servet Etiquette

Dhr. T.R.T. Nijhuis, Dispuut "In Vino Veritas"

Het servet

Het servet is een vierkante, stoffen doek die tijdens de avondmaaltijd gebruikt wordt. De taak van het servet is in tweevoud: enerzijds wordt het gebruikt om het gelaat en de handen van ongewilde edoch onvermijdelijke spijsresten te ontdoen en anderzijds om de kleding van de bezitter te beschermen tegen bevlekking.

Bij aanvang van de maaltijd treft u het servet aan in de omgeving van uw bord. Mogelijk is het servet sierlijk opgevouwen en staande naast of op uw bord. Ook kunt u het treffen in een glas of een servetring. Uiteraard heeft laatstnoemde verschijning de voorkeur daar alle andere de indruk wekken dat het bedienend personeel het langer dan strikt noodzakelijk met de handen geroerd heeft.

Hoe te gebruiken

Het servet wordt zoals boven vermeld gebruikt om de kleding te beschermen. Daartoe legt u het servet direct bij aanvang van de maaltijd gevouwen op de schoot. Het is, afhankelijk van de omvang, toegestaan de vouw diagonaal te maken. Deze vouw ligt naar u toe.

Wanneer u het servet nodig heeft om de mond of de handen te reinigen, kunt u het discreet oppakken en voorzichtig het gelaat deppen. De handen worden afgeveegd tijdens het terugleggen op de schoot bij voorkeur buiten zicht van uw tafelgenoten. Vermijd bij het oppakken of wegleggen van het servet de stoel naar achteren te schuiven. Hiermee kunt u onbedoeld de suggestie wekken dat u de tafel verlaten wilt. Mocht u onverhoopt toch de tafel willen of
moeten verlaten, hang dan het servet over uw stoelleuning. Dit om de tafelgenoten en bediening kenbaar te maken dat uw afwezigheid van slechts korte duur zal zijn.

U bent verplicht de mond te reinigen voor en na het nemen van een slok wijn danwel water. Dit om te voorkomen dat met spijs gelardeerde lipafdrukken hun weg naar de rand van uw glas vinden.

Mocht u in de benarde positie verkeren zich te verslikken, gebruik dan het  servet om de tafelgenoten af te schermen van het tafereel en mogelijk de spijzen uit uw mond te verwijderen.

Wanneer u per abuis een tafelgenoot bevlekt biedt hem of haar dan uw servet aan. Ga zelf niet helpen met schoonmaken maar laat merken dat u zich bereidwillig voelt te voldoen in de kosten van de stomerij.

Als u kenbaar wilt maken dat de maaltijd voor u ten einde is, dept u een laatste keer de lippen en legt u het servet rechts naast het bord. Vouw het servet niet op en leg het zeker niet op het bord.

Hoe niet te gebruiken