Wijn in de mythologie en de oudheid

20 februari 2007

 

De Griekse mythologie is een grote collectie van inspirerende gedachten. Zo hadden de Grieken voor vele zaken een god, een beschermheer of een andere verpersonificatie. Een van de belangrijkste goden is de god Dionysos, de god van de wijn.

 

In de Romeinse mythologie is deze god bekend onder de naam Bacchus. Deze naam zal menigeen bekend in de oren klinken, daar het woord bacchanaal direct van deze naam is afgeleid. Deze term heeft dan ook veel te maken met de taferelen die zich rond deze godheid afspeelden. Toch was hij niet alleen de god van de wijn en de dronkenschap. Met zijn reisgezelschap, de bacchanten en andere wezens, trok hij rond en naar verluidt leidde dat niet alleen tot dronkenschap, maar ook tot inspiratie in de schone kunsten, vreugde en beschaving. Een van de volgelingen van Dionysos was de begaafde muzikant Marsyas. Ook de Muzen, de godinnen van o.a. het lied, de dans, de filosofie en de sterrenkunde, gingen wel eens met hem op stap. Hij verkeerde altijd in een goed en uiterst intellectueel gezelschap.

 

Jaarlijks werden er door de oude Grieken feesten georganiseerd ter verering van Dionysos. De Grieken werden dan een met de godheid. De drinker trad buiten zichzelf en zijn zorgen verdwenen als bij toverslag. Voor ze dronken, werd eerst een plengoffer voor de godheid gepleegd. In de oudheid was het wijn drinken een bezigheid waar een heel bereidingsritueel aan vooraf ging. Eerst werd de wijn gefilterd met behulp van wijnzeven, vervolgens werd de wijn in kannen geschonken. Na de wijn aangelengd te hebben met water, werd het met opscheplepels verdeeld over drinkschalen. Pas dan kon de wijn gedronken worden, dit alles aan een lange dis met een goede maaltijd en bij sfeervol licht van mooie kandelaars.

 

Helaas is dit gebruik door de modernere botteltechnieken in de vergetelheid geraakt. Toch is het nog steeds een gegeven dat men door het drinken van wijn tot inzichten kan komen, inspiratie op kan doen en soms beter dan normaal kan filosoferen. Trekt u hier lering uit. Prosit!